MARK BIO TECHNOLOGY มาร์ค ไบโอเทคโนโลยี Leave a comment

 

“MARK BIO TECHNOLOGY  มาร์ค ไบโอเทคโนโลยี”

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ระดับพรีเมี่ยมเกรด ผู้นำด้านงานวิจัยเทคโลโนยี

มาตราฐานการผลิตระดับสากล ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าหลัก กว่า 20 ประเทศทั่วโลก

 

 

 

“ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

“มาร์ค” มุ่งเน้นกระบวนการผลิตสินค้าตามข้อกาหนด/สินค้าต้นแบบของลูกค้า (แบบ OEM) และออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกกระบวนการจนเป็นสินค้าสาเร็จรูปให้แก่ลูกค้า (แบบ ODM)โดยปราศจากยี่ห้อ/แบรนด์ของตนเองและไม่มีการจัดจำหน่ายสินค้าเองทั้งสิ้น มาร์ค จะดำเนินการให้แก่ลูกค้าอย่างระมัดระวัง และถือว่าข้อมูลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของสินค้ายี่ห้อ/แบรนด์นั้นๆ เป็นความลับเฉพาะทางธุรกิจ โดยการจะมีรับรองคุณลักษณะเฉพาะของยี่ห้อหรือแบรนด์นั้น โดยจะจัดเตรียมบุคลากรด้าน R&D ของกลุ่มโดยเฉพาะเพื่อบริการแก่ลูกค้าของเรา กลุ่มของเรามีการประสานอย่างแนบแน่นกับบริษัทไบโอเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง และยึดมั่นในใจเสมอที่จะพัฒนาปรับปรุงการผลิตสินค้าอยู่ตลอดเวลา มาร์คใช้วัตถุดิบใหม่ที่สุดและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพ ผิวพรรณได้ตรงตามความต้องการของท่าน

ความพิถีพิถันในรายละเอียดเฉพาะของลูกค้าของเรา

เราใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าของเรา โดยใช้ระบบกรองน้าแบบ RO ถึง 9 ขั้นตอนในส่วนสารประกอบส่วนผสมสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพที่ดีที่สุด การบริการ (มีการบริการที่ครบวงจร)

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรต่างๆ, ทาตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์, ตัวอย่างแพ็คเกจจิ้ง, ตัวอย่างสินค้าสาเร็จรูปบรรจุเสร็จ, การเติม/บรรจุ, การทาฉลาก/ป้ายยี่ห้อ, การปิดผนึก และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *