ความพิถีพิถันในรายละเอียดเฉพาะของลูกค้าของเรา Leave a comment

ความพิถีพิถันในรายละเอียดเฉพาะของลูกค้าของเรา

เราใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าของเรา โดยใช้ระบบกรองน้าแบบ RO ถึง 9 ขั้นตอนในส่วนสารประกอบส่วนผสมสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพที่ดีที่สุด การบริการ (มีการบริการที่ครบวงจร)

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรต่างๆ, ทาตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์, ตัวอย่างแพ็คเกจจิ้ง, ตัวอย่างสินค้าสาเร็จรูปบรรจุเสร็จ, การเติม/บรรจุ, การทาฉลาก/ป้ายยี่ห้อ, การปิดผนึก และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *