รับสกัดสารจากสมุนไพร Leave a comment

เราสามารถสกัดสารจากสมุนไพรชนิดต่างๆ โดยใช้น้ำหรือแอลกอฮอล์ เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพและได้สารออกฤทธิ์ในกลุ่มที่ท่านต้องการ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ควบคุมโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *